Učitava se

Kucajte za pretragu

Danas je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogoma: U Srbiji najčešće droge – marihuana, heroin i kokain

Srbija i region

Danas je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogoma: U Srbiji najčešće droge – marihuana, heroin i kokain

Podeli

Odlukom  Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, od 1987. godine, 26. jun se obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Podržavajući multisektorski pristup rešavanju ovog problema, u saradnji s Udruženjem „Izlazak“, Kancelarija za borbu protiv droga se na ovogodišnjem 63. zasedanju Komisije za opojne droge u Beču (Commission on Narcotic Drugs, CND) predstavila s temom „Multisektorski sastanci u Srbiji – manja marginalizacija i veća saradnja na problemima vezanim za droge“ u okviru kog su prezentovani rezultati regionalnog.

„Iako se iz godine u godinu, kako na međunarodnom, tak i na regionalnom nivou ulažu sve veći napori kako bi se zloupotreba droga stavila pod kontrolu, a nezakonita trgovina iskorenila, problem zloupotrebe droga i dalje je prisutan, što predstavlja rizik za javno zdravlje i funkcionisanje društva u celini.  Tržišta droga postaju sve složenija i pristupačnija. Supstancama na biljnoj bazi poput kanabisa, kokaina i heroina, pridružile su se na stotine sintetičkih droga od kojih mnoge nisu pod međunarodnom kontrolom. Pored toga, prisutan je i trend naglog porasta upotrebe farmaceutskih lekova u nemedicinske svrhe“, kazao je Milan Pekić dierktor Kancelarije za borbu protiv droga.

Kada je reč o zloupotrebi droga i načinima rešavanja problema u ovoj oblasti, često se pojavljuju nedovoljne ili netačne informacije različitih vrsta. Ljudi, donosioci odluka, a ponekad čak i pružaoci usluga čine da se poremećaji usled zloupotrebe droga ne posmatraju kao posledica različitih faktora, već isključivo kao moralni neuspeh ili krivično delo.

„Ono što se često ne razume je to da je problem zloupotrebe droga rezultat složenih interakcija faktora koji i nisu pod kontrolom pojedinca, kao što su faktori genetike, mentalnog zdravlja i okoline. Stoga, problemi usled zloupotrebe droga ne bi trebalo da budu posmatrani kao stečeni ili podložni isključivo kažnjavanju“, rekao je Pekić.

Prema „Svetskom izveštaju o drogama 2020“ koji izdaje UN Kancelarija za drogu i kriminal (UNODC), 35,6 miliona ljudi širom sveta ima problem s drogama. Kanabis je najčešće korišćena supstanca, dok su opioidi najštetniji. Procenjuje se da je 192 miliona ljudi koristilo kanabis u 2018. godini, što ga čini najčešće korišćenom/upotrebljavanom drogom na svetu, dok je u toku iste godine 58 miliona ljudi koristilo opioide. Kada je reč o stimulansima, najviše korišćeni su kokain i metamfetamin. U toku 2018. godine oko 19 miliona ljudi koristilo je kokain, dok je 27 miliona koristilo amfetamine.

Što se tiče Republike Srbije, situacija nije mnogo drugačija nego u ostatku sveta. Prema podacima iz 2019. godine, najčešće upotrebljavana supstanca je marihuana, a potom slede heroin i kokain. Kad je reč o novim psihoaktivnim supstancama, prema zvaničnim podacima, one još uvek ne predstavljaju veliku opasnost. Ipak, Kancelarija za borbu protiv droga u saradnji s NVO „ReGeneracija“ trenutno sprovodi istraživanje pod nazivom „#DAZNAMŠTARADIM“, koje ima za cilj povećanje efikasnosti Sistema za rano upozoravanje na nove psihoaktivne supstance, a rezultati ovog istraživanja pokazaće i koliku opasnost predstavljaju nove psihoaktivne supstance.

„Kancelarija za borbu protiv droga prati sprovođenje Strategije za borbu protiv droga kao ključnog dokumenta u ovoj oblasti, te u skladu s tim radi na sprovođenju niza aktivnosti s ciljem podizanja svesti u borbi protiv zloupotrebe droga i većoj informisanosti društva o opasnosti od iste. Da bi se problemu zloupotrebe droga moglo pristupiti na pravi način, neophodno je da se uključi čitavo društvo, zato što problem droga može da pogodi svakog od nas“, zaključio je Pekić.

Izvor: RINA

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana.

Obavezna polja su obeležena sa *

Slušajte program Radio Luna u mp3 formatu

×