Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj sfsštampaj
 

Pošalji prijatelju

Užički kraj

23. 01. 2019.

Autor: Nela Tomić-Bogdanović Izvor: Radio Luna/Politika/Ministarstvo prosvete

Državna matura kao ulaznica na fakultete (AUDIO)

Sadašnja generacija drugog razreda srednje škole na kraju četvrte godine, umesto maturskog, polagaće završni ispit kao jedini uslov za upis na mnoge fakultete.

Kako će izgledati nacionalna matura i šta čeka učenike koji će je prvi polagati, pitali smo direktora Užičke gimnazije Vukadina Simovića.

 -          Đaci koji su sada druga godina srednje škole, oni će 2020/21. godine polagati opštu (državnu) maturu. Oni će do polaganja svake godine imati probni test, ukupno tri probna, do generalnog polaganja. Cilj je da se provere postignuća učenika, odnosno stepen usvojenosti i razvijenosti znanja i kompetencije učenika na kraju srednjoškolskog obrazovanja, rekao je za RAM mrežu direktor Užičke gimnazije Vukadin Simović.

Prema najavama ministra Šarčevića, novi program maturskog ispita, predstavljaće i direktnu ulaznicu na većinu fakulteta. Bez obaveznog polaganja prijemnog ispita. Ipak, fakulteti imaju pravo da odluče da li će zadržati stari vid provere znanja.

-          Fakulteti će zadržati prijemni ispit, ali ne u celosti, već će to biti samo deo dosadašnjeg prijemnog. Veći deo, to jest broj bodova će deca doneti uspehom na kraju školovanja koji će se sabirati sa brojem bodova ostvarenih na nacionalnoj maturi. I to će nositi, prema nezvaničnim podacima, do 70, možda čak 80 posto prijemnog ispita. Dodatne prijemne ispite, prema planu ministrstva, tražiće samo oni fakulteti koji su vrlo aktuelni i koji su ograničeni sa brojem mesta, objašnjava Simović.

On navodi primere da će verovatno ETF zadržati test iz fizike ili na primer Medicinski fakultet iz biologije, kako bi razgraničili ko će od kandidata biti upisan.

-         Biće fakulteta koji možda uopšte neće tražiti prijemni ispit kao na primer Ekonomski fakultet koji trenutno nije popularan, zaključio je Simović.

Is­pit iz ma­ter­njeg je­zi­ka bi­će oba­ve­zni deo na­ci­o­nal­ne ma­tu­re za sve đa­ke, dok će za­dat­ke iz ma­te­ma­ti­ke po­la­ga­ti svi ko­ji su taj pred­met ima­li du­že od dve go­di­ne. Tre­ći deo dr­žav­ne ma­tu­re u gim­na­zi­ja­ma bi­će iz pred­me­ta po iz­bo­ru sa ta­ko­zva­ne li­ste pred­me­ta za ko­je po­sto­je stan­dar­di za kraj op­šteg sred­njeg obra­zo­va­nja.

 -       Tu su strani jezik, fizika, he­mi­ja, bi­o­lo­gi­ja, ge­o­gra­fi­ja i istorija. Odluku o izbornim predmetima donose učenici u skladu sa tim šta žele da studiraju. Izborni predmete koje učenik izabere na kraju četvorogodišnjeg školovanja, postaju obavezni, naglasio je Simović.

Gimnazijacima su poslednjih godina najprivlačniji FON, zatim Elektrotehnički fakultet, a polako počinju da se vraćaju Mašinskom i srodnim visokoškolskim ustanovama. Na listi najpoželjnijih svakako je i Medicinski fakultet. Užički gimnazijalci se poslednjih godina sve više odlučuju da upišu Arhitektonski i Filološki fakultet.

Nema komentara.

Ostavi komentar

antiRobotImage