Učitava se

Kucajte za pretragu

15. oktobar dan belog štapa

Srbija i region

15. oktobar dan belog štapa

Podeli

Savez slepih Srbije, zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slepe, i ove godine obeležava 15. oktobar, svetski Dan belog štapa, čime se pridružuje celokupnom pokretu slepih Evrope i sveta. Ovu priliku koristimo da ukažemo na brojne probleme sa kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe u našoj zemlji.

Korisnici belog štapa suočavaju se sa problemom dostupnog okruženja, što uključuje ne samo pristup javnim objektima, nego i saobraćajnu infrastrukturu i nedostupne trotoare. Celokupno osoblje koje radi u saobraćaju treba obučiti kako da se ponašaju prema slepim osobama koje samostalno učestvuju u saobraćaju, kao i prema onima koje imaju pratioca. U članu 9 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom od država-potpisnica se traži da osobama sa invaliditetom, pa tako i slepim osobama, omoguće dostupno okruženje, pa samim tim i veću samostalnost u okviru zajednice. Ovo se omogućava primenom univerzalnog dizajna, što uključuje i dostupnost uređaja i aplikacija za računare i mobilne telefone, kako bi slepi, preko svojih čitača ekrana, mogli nesmetano da ih koriste.

Usko vezan za samostalnost slepih je i problem potpisa odnosno faksimila. Potrebno je što pre rešiti ovaj problem, kako bi se slepima omogućilo da njihov potpis u svim situacijama vredi jednako kao i potpis ostalih građana, budući da država i svojim Ustavom garantuje ravnopravnost svih građana, pa tako i slepih.

Obrazovanje je još jedan od problema sa kojima se suočavaju slepi, posebno kad je reč o slepima u inkluzivnom obrazovanju. Obuke nastavnog osoblja kako da rade sa slepim osobama se organizuju, ali nisu dovoljne. Rezultat inkluzivnog obrazovanja ne sme biti samo da dete oštećenog vida ostane u krugu porodice, jer je to njegovo pravo, nego i da, ostajući sa svojim roditeljima, stekne samostalnost koja će mu omogućiti da funkcioniše nezavisno od porodice i da se ostvari kao ravnopravan član društva u kome živi. Obrazovanje vodi do zapošljavanja, pa je neophodno preduzeti mere da se slepe osobe zapošljavaju, ali i da imaju adekvatna tzv. razumna prilagođavanja radnog mesta. Jedan od najvećih problema predstavlja zapošljavanje, posebno visoko obrazovanih slepih osoba. Stvaranjem uslova za zapošljavanje slepih ostvaruje se temeljno pravo koje ima svaki čovek – pravo na egzistenciju.

Za ostvarivanje svih ovih i drugih prava slepih neophodan je pristup pomagalima. Specijalna pomagala omogućavaju slepima da svoje potrebe (koje se ne mogu smatrati posebnim) realizuju kao i svi drugi građani, samo na nešto drugačiji način. Pristup slepih pomagalima je ozbiljno ugrožen nastojanjima da se ona brišu iz sistema PIO fonda i prebace u Fond zdravstvenog osiguranja i time procedura za njihovo dobijanje postane mnogo složenija. U sistem pomagala treba uključiti i tzv. „pametnu rukavicu“, multifunkcionalno pomagalo i nešto što slepi do sada nisu imali, a što bi im omogućilo mnogo bolje samostalno funkcionisanje.

Ove godine Savez slepih Srbije je u okviru svojih radnih tela oformio Tim za pristupačnost „10 za 10“ koji čine stručnjaci iz različitih oblasti, a baviće se pitanjima pristupačnosti za slepe u okviru fizičkog okruženja, kulturne i medijske pristupačnosti i već pomenutom prilagođavanju udžbenika.

Savez slepih Srbije, koji zastupa interese oko 12000 slepih i slabovidih osoba u Srbiji, poziva sve državne organe, institucije, kompanije i druge zainteresovane strane da se aktivno uključe u rešavanje ovih i mnogih drugih problema sa kojima se suočavaju slepi, boljom implementacijom postojećih i prilagođavanjem novih zakona ili izmena i dopuna postojećih zakona potrebama slepih i slabovidih. Celokupnu javnost pozivamo da shvati važnost podrške slepim i slabovidim osobama, da invalidnost nije stvar izbora i da je svaka podrška, od podrške vozača u vozilima javnog prevoza pa do one poslodavca na radnom mestu za slepe neizmerno značajna i potrebna.

Radio Luna: Preneli smo u celosti dopis Saveza slepih Srbije. 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana.

Obavezna polja su obeležena sa *

Slušajte program Radio Luna u mp3 formatu

×